• <em id="g4kcv"><wbr id="g4kcv"></wbr></em>

 • 智能借阅书柜ZT7800

  智能借阅书柜ZT7800

  【产品简介】

  智能借阅书柜放置灵活,可放置在学生宿舍、食堂、机场、高铁站等地,学生可以利用课间、休息等时间到“智能借阅书柜”进行借阅,不需要跑去图书馆。实现了图书的快速流转提高学校的流通外借率。让阅读就发生在身边,慢慢培养读者的阅读习惯。

  【功能特点】

  • 具有自助借书、还书、预约取书、售书等功能。

  • 标准容量250册,可按需扩展。

  • 支持微信、支付宝等在线支付。

  如何用手机赚钱 396| 583| 931| 111| 665| 214| 191| 34| 205| 895| 475| 929| 581| 572| 915| 531| 644| 682| 115| 492| 383| 77| 21| 817| 991| 849| 77| 784| 689| 342| 780| 463| 954| 371| 254| 312| 728| 159| 192| 353| 797| 794|